Fourmore

Fourmore Innovation - Framtid för hälsa

View Our Works
§

99 hour method

Fourmore använder den validerade 99 hour metoden med principer från Lean Startup, Design Thinking och Intrapreneurship. Den består av följande fyra stadier:

Tänk:

idéer och skapande.

Vi identifierar ”frågan bakom frågan” och hittar den riktiga utmaningen. Vi identifierar oss med målgruppen. Genom snabba avsökningar, tankekartor, intervjuer och kreativa sessioner kan flera koncept skapas som vi sen bygger vidare på under de andra faserna.

Skapa:

testa koncept & utveckling.

Har testar vi våra antaganden och koncept i praktiken. Genom verktyg som story boards, upprepar vi detta steg så länge det behövs innan vi sen kan transformera koncepten till verkliga prototyper.

Producera:

protypförbättringar & implementering.

Baserat på projektbehoven, skrivs kod, en affärsplan läggs upp och design utformas. Produktvinnare och pilotkunder identifieras vilket kan ta projektet till nästa nivå. En implementeringsplan utvecklas.

Gläns:

kommunikation & design.

Tid att glänsa. En presentation förbereds, produkten eller tjänsten färdigställs och uppföljningar schemaläggs om nödvändigt. Vi avslutar the 99 hour project med en presentation för personal, Innovatörer och om möjligt, målgruppen.

§

Portfölj

Previous Next Close

Delirium monitor - Affärsmodell

Uppdragsgivare: UMC Utrecht

Fourmore utförde en intressentanalys och en marknads vs. Produktanalys, DeliCare 1.0, för Pontes Medical’s Delirium monitor. DeliCare 1.0 ar en holistisk affärsstrategi för marknadens serviceboenden, korttidsboenden och rehabilitering och hemtjänst. Huvudkomponenter var arbetsflöde, intressenter och produktkrav som analyserades för marknaderna i Nederländerna respektive Sverige.

Wonderwall - Prototyp för nya skärmar i operationsrum

Uppdragsgivare: UMC Utrecht

Prototyp för nya skärmar i operationsrum
Fourmore utvecklade en avancerad prototyp för nya skärmar i operationsrum genom att tänka ”out-of-the-box” på följande aspekter:

  • Ökad effektivitet
  • Ökad kommunikation mellan alla yrkesgrupper i operationsrummet
  • Ökad (patient) säkerhet

IT-säkerhet

Uppdragsgivare: Pluryn

Fourmore undersökte bästa praxis for IT-säkerhet och säkert internetanvändande för känsliga grupper i Europa. Detta inkluderade att förbereda for samarbeten med universitet, work-shops och ett system for att övervaka incidenser.

Smartphone app

Uppdragsgivare: Pluryn

Fourmore utvecklade en smartphone-app som hjälper autistiska barn att uttrycka och dela sina känslor med sina vårdgivare (Pluryn personal) och föräldrar genom ”selfies”. Denna typ kommunikation med känslor stödjer att man gör specifika ageranden baserade på barnets individuella vårdplan.

Gendered reactions

Uppdragsgivare: Karolinska Institutet

Fourmore utvecklade en web-applikation som tillåter besökare, vetenskaps- eller lekmän och kvinnor, att söka efter läkemedel och undersöka variationerna i symptom mellan män och kvinnor. Data om läkemedlen och deras biverkningar kommer från Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) allmänna databas.

Visit Site

Campaign gender differences

Uppdragsgivare: Karolinska Institutet

Fourmore utvecklade en kampanj för att öka medvetenheten om Centrum för Genusmedicin på och utanför Karolinska campus. Den har kampanjen inkluderade skrivna artiklar, online forskningsuppsats med data från 13 länder, video intervjuer och PR-material.

Corporate Social Responsibility plan

Uppdragsgivare: Omega Pharma

Fourmore utvecklade en Corporate Social Responsibility (CSR) plan for deras ACO Hud märke, ett Nordiskt hud- och läkemedelsföretag.